• fi-team-fiduce
  • adviseur-pensioen
  • fipe-judith-schwartz
  • adviseur-vermogensbeheer
  • fipe-mark-judith

Intermediair

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Consultancy
Mocht u door een tijdelijk capaciteitsprobleem onvoldoende tijd hebben om uw lopende pensioencontracten volgens de AFM richtlijnen te beheren/adviseren, dan kunnen wij dit samen met u oppakken of zelfs volledig uit handen nemen. Denkt u o.a. aan:

  • Het updaten van de dossiers van reeds lopende pensioencontracten, zodat hieruit geen claims kunnen ontstaan.
  • Het voeren van gesprekken met uw cliënt inzake het verlengen van een reeds bestaand pensioencontract.
  • Het informeren van de werknemers van uw cliënt inzake de reeds bestaande pensioenregeling.
  • Het adviseren en het maken van berekeningen inzake waardeoverdrachten, zowel collectief als individueel.

Graag informeren wij u over de mogelijkheden tijdens een persoonlijk gesprek.

Klik hier voor het maken van een afspraak