• fi-team-fiduce
 • adviseur-pensioen
 • fipe-judith-schwartz
 • adviseur-vermogensbeheer
 • fipe-mark-judith

Particulier

Gedurende uw leven vinden er een hoop gebeurtenissen plaats. Denkt u o.a. aan: samenwonen, het kopen van een huis, trouwen, het krijgen van kinderen, echtscheiding, arbeidsongeschikt worden, werkeloos worden, met pensioen gaan en overlijden. Al deze zaken zijn van invloed op uw financiële situatie en de financiële situatie van uw nabestaanden.

Hoe heeft u dit momenteel geregeld?

Wij helpen u graag bij het in kaart brengen van bovenstaand vraagstuk, zodat u antwoord krijgt op o.a. de volgende vragen:

 • Hoe staat u er financieel voor wanneer u met pensioen gaat?
 • Hoe staat u er financieel voor wanneer u arbeidsongeschikt wordt?
 • Hoe staat uw partner er financieel voor wanneer u komt te overlijden?
 • Hoe staat u er financieel voor wanneer uw partner komt te overlijden?
 • Hoe staan uw kinderen er voor wanneer één van u of wanneer u beiden komt/komen te overlijden?

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 • Middels een financiële planning brengen wij uw financiële situatie in kaart. De uitkomst van deze financiële planning geeft u vervolgens inzicht in bovenstaande vraagstukken.
 • Wanneer u reeds in het bezit bent van een financieel planningsrapport, dan kunnen wij middels een second opinion nagaan of deze planning nog steeds bij uw situatie past, of de juiste oplossingen geboden worden voor de hiaten in uw financiële situatie en of de geboden oplossingen nog steeds van deze tijd zijn.
 • Advisering van uw echtscheiding m.b.t. uw pensioensituatie.
 • Advisering in uw financiële situatie wanneer u ontslagen wordt.
 • Wanneer wij u geadviseerd hebben in bepaalde financiële product(en), dan kunnen wij u tevens van dienst zijn bij de aanvraag richting de verzekeringsmaatschappij of bank. Dit wordt bemiddeling genoemd.

Graag informeren wij u over de mogelijkheden tijdens een persoonlijk gesprek.

Klik hier voor het maken van een afspraak