• fi-team-fiduce
  • adviseur-pensioen
  • fipe-judith-schwartz
  • adviseur-vermogensbeheer
  • fipe-mark-judith

Links

Internet is een bron van informatie, zo ook voor pensioenonderwerpen. Onderstaand vindt een aantal interessante sites.

www.mijnpensioenoverzicht.nl
Overzicht van uw opgebouwde pensioen bij diverse werkgevers waar u werkzaam bent geweest. Let op: u heeft een DigID nodig om in te kunnen loggen op deze site.

www.pensioenkijker.nl
Onafhankelijke informatie waarop u meer informatie vindt over pensioenen en pensioenopbouw. U kunt op deze site zelf uw pensioeninkomen berekenen via de pensioenplanner.

www.wijzeringeldzaken.nl
Het platform Wijzer in geldzaken, is een initiatief van een veertigtal partijen uit de financiële sector, overheid, voorlichtings- en consumentenorganisaties en wetenschap. Ook de Pensioenfederatie is partner en werkt via Wijzer in geldzaken graag mee aan de financiële educatie van consumenten.

www.zowerktpensioen.nl

Op deze website kunt u in 10 minuten uw basiskennis van het pensioenstelsel in Nederland opdoen. Op de site vindt u uitleg over het stelsel, een pensioenwoordenboek, informatie over een specifieke situatie en de laatste ontwikkelingen.

www.juridischloket.nl
Gratis antwoord op uw juridische vragen.

www.pensioen.startpagina.nl
Links naar diverse pensioen informatiepagina’s.

statistics.dnb.nlOp deze site vindt u meer informatie over de financiële positie van verzekeraars.

http://www.dnb.nl/toezichtprofessioneel/de-consument-en-toezicht/registers/PWPNF/index.jsp

Op deze website van DNB staat een register van alle (verplichtgestelde en niet-verplichtgestelde) Nederlandse pensioenfondsen.

www.svb.nl
Dit betreft de site van de Sociale VerzekeringsBank, de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland, waaronder de AOW.

www.nibud.nl

Het NIBUD doet onderzoek en geeft voorlichting inzake de huishoudportemonnee. Hier vindt u interessante informatie o.a. over pensioen, en mogelijkheden om uw pensioensituatie te berekenen.